Για την πλοήγηση


Φλεβικές Παθήσεις από τον Αγγειολόγο - Αγγειοχειρουργό Μουστόγιαννη Πέτρο 

Η διάγνωση και η θεραπεία των αγγειακών παθήσεων σήμερα, στηρίζεται τόσο στην εμπειρία και στην εκπαίδευση του αγγειοχειρουργού, όσο και σε πλήθος εξειδικευμένων και μοντέρνων μεθόδων που η ιατρική τεχνολογία μας παρέχει.

Οι φλεβικές παθήσεις αντιμετωπίζονται με ένα πλήθος θεραπευτικών παρεμβάσεων, είτε ξεχωριστά, είτε σε συνδυασμό (χειρουργική αντιμετώπιση, lazer, RF, σκληροθεραπεία).

Ο ιατρός Μουστόγιαννης Πέτρος εξειδικεύεται στα παρακάτω: